Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Vårt team


Ad ARMA Advokatfirma har fire advokater og en advokatfullmektig. Vi dekker de fleste juridiske fagområder og bistår både næringslivet og private klienter med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

 


 

+47 35 93 00 60
+47 95 92 56 29
ha@adarma.no

Advokat Heidi Aspeflaten har flere års erfaring som advokat i Bergen og Skien innenfor blant annet arv, skifte og familierett, barnevern arbeid med døds- og konkursbo og arbeidsrett. Aspeflaten yter bistand til private og næringsdrivende innenfor flere fagområder og har vært advokat siden 2012.

UTDANNELSE

 • Master i Rettsvitenskap 2010

 

HOVEDARBEIDSFELT

 • Arv/skifte
 • Familierett
 • Barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Arbeidsrett
 • Kontrakt/avtalerett

 

PRAKSIS

 • Ad ARMA siden 2017
 • Advokatfirmaet Lippestad
 • Advokatbevilling 2012
 • Advokatfirmaet Stiegler
 • Forbrukerrådet

Heidi Aspeflaten

Advokat

+47 35 93 00 60
+47 99 25 04 80
ef@adarma.no

Advokat Erik Fekete har omfattende utdanning og erfaring innen internasjonal forretningsjus, shipping og rettigheter i bevegelse. Han har erfaring fra offentlig forvaltning, domstolene og advokatkontorer i Norge og England. Han sikrer og skaper verdi ved forhandlinger, dokumentutforming, i meklinger og ved prosedyre. Erik Fekete har vært advokat siden 1997 og har vært partner og drevet egen praksis siden 2000.

Fagområder:
Forretningsjus (Legal)

 • Etablering av virksomhet, finansiering og kapitalendringer, Kjøp og salg av virksomhet – kommersielle kontrakter, selskapsrett og transaksjoner, rådgivning og tvisteløsning. START-hjelper, og årlig dommer i Ungt Entreprenørskap. Foredragsvirksomhet – sist om nyheter i aksjeloven, kommersielle kontrakter og immateriell eiendom (IPR) (2014).

Insolvens og restrukturering

 • Kreditorutvalgsmedlem siden 1995 og bostyrer siden 2000. Skrevet undervisningsmateriell og undervist på Kemnerskolen om tvangsinnfordring av  skatt og avgift ved enkel- og fellesforfølgning. Gransking.

Shipping

 • Kjøp og salg av skip, samarbeidsavtaler og selskapstiftelser, restrukturering av selskapsgrupper, certepartier og servicekontrakter, finansiering, management- og disponentavtaler.

Rettigheter i bevegelse

 • Generasjonsskifter – særlig hvor næringsvirksomhet inngår, dynamisk tingsrett, eiendomsoverdragelser – særlig næringseiendom.

Prosedyre og mekling

 • Konkurssaker hos kommunekassereren, straffesaker som politifullmektig, sivile-straffe- tvangs- og tinglysingssaker som dommerfullmektig. Forretningsadvokaten forliker som oftest. Tar oppdrag som mekler og som voldgiftsdommer (nemdsleder).

Yrkeserfaring:

2013-Advokat Erik Fekete AS og Ad ARMA Advokatfirma
2010-2013 Partner, Tenden Advokatfirma ANS
2009-2010 Partner/Managing Partner, Tenden Advokatfirma ANS
2000-2008 Partner/Managing Partner, Advokatfirmaet JUSTIN ANS
1998-2000 Advokatfirmaet Schjødt AS
1997-1998 Dommerfullmektig, Holmestrand sorenskriverembete
1997 Politifullmektig, Asker og Bærum politidistrikt
1994-1997 Oslo kommune, kemnerkontoret
1992-1994 Praksis under jusstudiet, blant annet i Lovdata, Justisdepartementet, Advokatfirmaet Bull & Co. ANS, Advokatfirmaet Simonsen & Musæus samt Horten sorenskriverembete

Utdannelse:
2002 Solicitor (advokatbevilling) i England og Wales
2000 Autorisert rettsmekler Den norske Advokatforening
1996 College of Law, London, Diploma with Merit in Commercial Law
1993 Cand. jur., Universitetet i Oslo (opphavsrett, selskapsrett, sjørett)
1985-1987 Befalsskolen for Marinen

Internasjonal kurs og erfaring:
2002 BPP Law School, London, Qualified Lawyers Transfer Test
1996 London Chambers of Richard Stone QC, praktikant sjørett
1996 London Dabelstein & Passehl, praktikant sjørett
1994 London Clyde & Co, praktikant sjørett
1993 The Hague Academy of International Law, internasjonal privatrett

Verv og medlemskap:
Oppnevnt rettsmekler i Agder lagdømme 2012-2014
The Law Society (den engelske advokatforeningen)
European Lawyers Association (Alumni British Counsil’s Qualified Young Lawyers Scheme)
Medlem av Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud og Telemark kretser (2006-2008)
Styreverv i bedrifter

Erik Fekete

Advokat, solicitor, oppnevnt rettsmekler og styreleder

+47 35 93 00 60
+47 90 66 57 47
kg@adarma.no

Advokat Kjell Gisholt er spesialist på forretningsjus, styreledelse, selskapsoverdragelse og generasjonsskifte og har en rekke styreverv i små og mellomstore bedrifter. Gisholt har vært advokat med egen praksis fra 1979.

Fagområder:
Forretningsjus, herunder kontrakts- og selskapsrett
Styreledelse
Selskapsoverdragelse
Generasjonsskifte

Yrkeserfaring:
Konsulent i Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1976-77
Dommerfullmektig ved Trondheim Byfogdembete 1977-78
Dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn Byfogdembete 1978-79
Egen advokatpraksis i Skien fra 1979
Forretningsfører for Skiens Handelsstands- og Industriforening 1980-90
En rekke styreverv i små og mellomstore bedrifter innen handel, håndverk, industri og eiendomsutvikling

Utdannelse:
Cand. Jur. 1976
Advokatbevilling 1979

Kjell Gisholt

Advokat i kontorfellesskap

+47 35 93 00 60
+47 99 56 26 53
ah@adarma.no

Advokatfullmektig Arne Hellenes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og jurist fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor konserner som IBM, Elkem og Norsk Hydro – som bedriftsleder, CFO og konsulent. Han fullførte sin Masterutdanning i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2012 og ble ansatt som advokatfullmektig hos Ad ARMA Advokatfirma 1. april 2015.

Gjennom sin praksis og utdanning har Hellenes bl.a. arbeidet med felter som forretningsutvikling/strategi, investeringsprosjekter, verdi- og lønnsomhetsanalyser, virkemiddelapparatet, eiendomsdrift, transaksjoner, restrukturering/nedbemanning og kostnadsreduksjoner, arbeidsrett, selskapsrett, avtaler samt insolvensrett og skatte- og avgiftsspørsmål. Han har videre deltatt i omdanningen av et medlemseiet konsern til et ASA og en finansstiftelse. Hellenes har også erfaring fra styrearbeid i bedrifter/selskaper og frivillige organisasjoner, i noen tilfeller som leder.

Yrkeserfaring:
Ad ARMA Advokatfirma; Advokatfullmektig (2015-)
Hydro Industriparker; Konsulent; Industriutviklingsprosjekter, kommersialisering, M&A prosjekter, insolvens (2005-2015)
Hydro; Leder Forretningsområde; eiendom & støttetjenester med flere lokasjoner (2002-2004)
Hydro Notodden Næringspark; Plassjef, gjennomført salgsprosess (2000-2001)
Hydro Aluminium, Holmestrand Valseverk AS; Adm. Direktør og CFO (1992-2000)
Hydro Aluminium AS, Oslo; Business area Controller (1990-1992)
Qatar Fertilizer Company, Qatar Arabiske Gulf; Regnskapssjef / fung. Finanssjef (1985-1990)
Elkem AS Fiskaa Verk, Kristiansand; Økonomisjef og Controller (1981-1985)
IBM AS, Oslo; Controller (1979-1980)
Harald Krogsæter AS, Oslo; skoleinventar, Økonomisjef (1978-1979)

Yrkeserfaring, deltid:
Agder Distriktshøgskole, høyskoleforeleser, Investeringsanalyse (1982-1982)
Kristiansand Handelsgymnasium & Handelsskole, Matematikk og Næringslære (1981-1983)

Utdannelse:
Universitetet i Oslo; Master i rettsvitenskap (Masteroppgave i Skatterett) (2005-2012)
Norges Handelshøyskole, Bergen; Siviløkonom. (1974-1978)
Real-Artium, Kystartilleriets Sambandsskole, Studentfagkurs handelsgymnasium (1969-1974)

Arne Hellenes

Advokatfullmektig

+47 35 93 00 60
nl@adarma.no

Nina Larsen holder orden på kontoret vårt. Hun har jobbet på advokatkontor siden 2003 og har solid erfaring i hvordan et advokatkontor skal drives. Hun jobber blant annet med eiendomsoverdragelser og ivaretar og koordinerer advokatfirmaets sekretærfunksjon.

Nina Larsen

Kontorleder